DOMOV | HISTÓRIA RÓMOV | NA SLOVENSKU | V RAKÚSKU | V POĽSKU | V MAĎARSKU | V BULHARSKU

RakúskoRómovia v Rakúsku

V Rakúsku dnes žije niekoľko rómskych skupín, ktoré sa prisťahoval v rôznych dobách. Odlišujú sa od seba svojimi kultúrnymi tradíciami a rómskymi dialekty. Už v 15. stor. prišli predkovia bugenlandských Rómov z východného a stredného Maďarska do vtedajšieho maďarského správneho okresu, dnešného južného Burgelandu. Od pol 19. stor. a ešte vo väčšom počte pred 1. sv. vojnou sa sintskej menšine prisťahovali z južnonemeckej oblasti a Čiech. Lováriové prišli do Rakúska v dvoch migračných vlnách, a to v druhej polovici 19. stor. z Maďarska a Slovenska, a potom po tzv "Maďarskom povstania" v r. 1956.
Okrem toho dnes v Rakúsku žije, hlavne vo Viedni, rómska skupina Bojas (rumunsky hovoriaci Rómovia) zo Srbka, Rómovia z Turecka, z Bosny a Rumunska.

Uznanie Rómov ako menšiny viedlo k jazykovej a kultúrnej revitalizácie burgenlandských Rómov; na základe mimoškolskej starostlivosti
o vzdelanie dnes v Oberwart navštevujú všetky deti z rómskych osád normálne klasickej školy.
Teraz existuje v Rakúsku 6 rómskych spolkov, medzi inam "Spolok rakúskych mladých Rómov" vo Viedni, a spolok Sintov "Ketan" v Linzi. Tri najstaršie spolky štvrťročne vydávajú časopisy: "Romano Kipo" (nemecky), "Romano Centro" (rómsky a nemecky), a "Romani patrino" (rómsky a nemecky). Rómske spolky sa venujú rôznym úlohám, ich hlavným cieľom je však zlepšenie situácie vo vzdelávaní Rómov a odbúravania diskriminácie a predsudkov.

 

 

© vytvoril Emenems 2009, registroval Sajto