DOMOV | HISTÓRIA RÓMOV | NA SLOVENSKU | V RAKÚSKU | V POĽSKU | V MAĎARSKU | V BULHARSKU

MaďarskoRómovia v Maďarsku

Kým kočovní Rómovia boli obmedzovaní ako sa dalo, usadenie, väčšinou maďarsky hovoriaci Rómovia, ktoré sa prispôsobili spoločnosti, zapojili sa do pracovného procesu a často stratili svoju etnickú identitu, sú v literatúre často spomína ako pozitívny príklad. Tí Rómovia, ktorí žili v kolóniách a osadách a nevedeli sami hospodáriť alebo farmárčiť sa javov predovšetkým ako denné

nádenníci v poľnohospodárstve alebo ako hudobníci a muzikanti. Rómovia žijúci v mestách sa naopak živlov prácou v priemysle. V súčasnej dobe, kedy stúpa v Maďarsku nezamestnanosť, sa väčšina Rómov, ktorá v priemysle vykonávali prevažne nekvalifikovanú prácu, snaží zabezpečiť si živobytie opäť v poľnohospodárstve a aspoň týmto spôsobom si zabezpečiť nejakú životnú istotu.


 

© vytvoril Emenems 2009, registroval Sajto