DOMOV | HISTÓRIA RÓMOV | NA SLOVENSKU | V RAKÚSKU | V POĽSKU | V MAĎARSKU | V BULHARSKU

Rómovia

Pravlasťou Rómov je India. Ich predkovia patrili prevažne k pôvodnému obyvateľstvu tohto subkontinentu, ktoré sa aj telesne (o.i. tmavšou pleťou) trocha odlišovalo od väčšiny, ktoré nad ním neskôr prevládajúcu. Ich postavenie v indickom kastovnom systéme prešlo určitým vývojom, ktorý bol prevažne klesajúci. Už v ich vlasti im kočovanie pomáhalo uplatniť remeselné zručnosti, najmä kováčske, ale aj schopnosť baviť publikum hudbou, tancom a rôznymi kúskami. V núdzi si vypomáhal, ako sa dalo, okrem iného aj žobranie. Nemuselo však ísť - ani vtedy, ani neskôr v Európe - len o žobrákov a chudákov. Rómska žena si napríklad prišla prosiť o trochu jedla pre deti, zaplatila za ne však kus práce.
Z Indie emigrovali pravdepodobne za obživou. Ich migrácia trvala niekoľko storočí.

Viac z histórie nájdete tu.

Kto sú Rómovia?

Tak ako všade inde vo svete sa Rómovia v strednej a juhovýchodnej Európe delí na rôznorodé skupiny. Veľká väčšina Cigánov v regióne patrí k veľkej komunite Rómov.
Veľké množstvo Cigánov na Balkáne žije usadlým spôsobom života v mestách a mestečkách v osobitných štvrtiach, ktoré sa nazývajú "mahal", kde vytvorili špecifickú balkánsku rómsku národnostnú kultúru.
Na celom Balkánskom polostrove sa ešte v minulom storočí rozšírili aj skupiny kočovných Cigánov, ktoré sa prisťahovali najskôr z rumunského Valašska, mnohí z nich sa dnes zlúčili sa starousadlíci z meta skupín Dasikane a Chorachane Roma.
Druhá časť Cigánov na Balkáne zabudla svoj materinský
jazyk a tiež aj niektoré svoje ďalšie etnické a kultúrne črty a prejavuje tendenciu k zmene etnického štatútu a majú tzv. preferované etnické povedomie. Tiež sú spoločenstiev, ktorá sa hlási k Turkom v Bulharsku, Grécku, Macedónsku a Turecku, k Albáncom v Juhoslávii, Macedónsku av Albánsku, k Rumunom v Rumunsku, Bulharsku, Grécku
a v Juhoslávii. Špecifický je prípad s tzv Egypťanmi, ktoré okolité obyvateľstvo už po stáročia považuje za Cigáňov, ale ktorí sa najmä v poslednom období čoraz viac vyhlasujú za starých Egypťanov a bojujú za štatút egyptskej menšiny.
Relatívne menší počet Balkánu Rómov patria k skupinám, ktoré sa tu usadili v predchádzajúcich historických obdobiach a hlavne v čase veľkej invázie Kalderarov - v 19. stor. a začiatkom 20. Tiež sú skupiny a podskupiny Kelderarov a rumunsko jazyčných Korytár a Medvediar, ktorí tu majú endonym Rudar.
Rómovia žijúci v strednej Európe tvorí tiež početne významnú časť obyvateľstva. Tiež na slovenské a v Maďarsku žije okolo 10% z celkového počtu obyvateľstva. V strednej Európe viac ako dve tretiny Rómov žijú už po stáročia usadlým spôsobom života. To sú skupiny, ktoré už na Balkáne nestretnete, predovšetkým slovenskí Rómovia. Menej je tu rómskych skupín, ktoré zostali aj na Balkáne, to sú tzv olašskí  Rómovia. To sú bývalí nomádi, ktorá tvorí tiež súčasť migračné vlny z veľkej kalderašské invázie.

 

 

© vytvoril Emenems 2009, registroval Sajto